Akupressur

 

Akupressur är att trycka på akupunktrupunkter i syfte att påverka kroppens

energiflöde.

Akupressur innebär att påverka akupunkturpunkter längs kroppens meridianer

med hjälp av tryck istället för nålar, moxa (örtbränning) eller annat medel

Trycket utövas med fingrarna.