Tinnitus

Oljud i öronen förekommer oftast i samband med
hörselskada, men kan öven drabba personer med normal hörsel
Tinnitus är en symtom och inte en sjukdom.
Det finns flera sätt att lindra eller avleda tinnitus, det kan också
gå över av sig självt.

I Sverige har nästan 1,5 miljoner människor erfarenhet av tinnitus.
Tinnitus förekommer i alla åldrar, man anser att det idag finns en
stor ökad risk att drabbas av tinnitus om man vistas i miljöer med höga ljudnivåer. 

Symptom vid Tinnitus
Tinnitus kan beskrivas som en ljudsensation i öreonen som inte uppfattas av omgivningen.
Nästan alla människor har vid något tillfälle upplevt att det kan ringa, pipa
susa eller brus i öronen.
I de flesta fall är det tillfälligt och glöms snabbt bort.
Före en del personer kan dock tiinitus bli plågsam jämförbart med att ha konisk smärta.
Av den anledningen tycker många att uttrycket ”öronsus” är missvisande.

Förebygga Tinnitus
Se till att skydda din hörsel. Om du arbetar eller vistas mycket i en
högljudd miljö använd alltid hörselskydd eller öronproppar.
Om du ska på konser eller på danslokal kan du behöva använda öronproppar.

Om du inte har Tinnitus och det känns som om det slagit lock för öronen efter att ha vistas i högt ljud är det ett varningstecken.

Egenvård
Även om det inte finns något btemedel med Tinnitus så finns det lindring.
Om du störs av Tinnitus när du ska sova, se till att inte ha helt tyst omkring dig. Svag musik i bakgrunden kan minska upplevelsen av Tinnitus.
Tänk på att stress och depression kan förvärra Tinnitus.
Se över din livstidssituation och försök förändra något.
Vissa öronklinker kan du även få hjälp med;

Avslappningsövningar och motion kan hjälpa.
Akupunktur-medicinering
Laserbehandling
TNS, hypnosterapi
Kirurigiska metoder
Homepati

Fördelar med Laser
Behandling med LLLT-LowLevel Laser Therapy
är icke-invasiv dvs. ingen risk för infektioner  utan helt smärtfri.
Ofarlig och nästan helt biverkningsfri.
För den som tar behandling medd LLLT är det bra att veta att metoden är
riskfri.
Den enda risk man tar är en ekonomisk risk eftersom denna behandlingform i regel tillhandahålls på den privata sidan och riskden
att en viss medicinsk behanlding inte hjälper har man förvisso alltid.

Flera laserstudier visar att en hög andel av de behandlade patienterna
erhåller positiva effekter på sina tinnitussymtom.
I de mest positiva tinnitus-studierna över LASER-behandlingar förbättras tillståndet för mellan 81-96% av patienterna vid plötslig dövhet.
Kombineras med antioxidanter, kortison, antibiotika, E-vitamin.

Inflammation
Laserljusets aniinflammatoriska effekter påverkar alla inflammatoriska
tillstånd i örat. En långdragen öroninflammation har utsikter att genom
laserbehandling bli av medsina kroniska inflammatioriska problem eller få mindre problem av dem.
Förutom laserbehandling är munhygien en viktig faktor, både när det gäller att skydda hörseln från hörselnedsättningar och minska förekommsten av infl. i öronen.
Om man sköter sin munhygien väl så minskar riskerna för otiter – öroninflammationer i hörselskador och andra hörselproblem.

Behandling
Behandling av skador i mellanörat, öronsus, inflammationer ca 2 ggr/v ca första veckan därefter  6-10 behandlingar totalt, en ggr/v.

Man behandlar båda öronen samtidigt för att inte
bli yr efter behandlingen.
Man kan efter ett par behandlingsomgångar göra ett avbrott och avvakta en tid för att sedan upprepa behandlingen för att erhålla ett ännu bättre behandlingsresultat.

Läs mer om Laserterapi och vetenskap av Dr Jan Tunér www.slms.org
www.laser.se

Tinnitusbehandlingar i Staffanstorp utanför Växjö
www.alir.nu

www.laser.nu
forskning av Lars Hode