Laserbeterapi

Alternativ behandling till sjukvården.

Du har möjlighet att nyttja friskvårdsbidraget till
laserbehandlingarna, godkännt av Skatteverket.

Läs mer om forskning / studier och laserns effekter.
 
//Laser.se  
//lasermedicin.org
www.slms.org
http://powermedic.dk


 

Power Laser använder jag mig av både i kombination med massagebehandling men också som enskild behandling. En laserbehandling är helt smärtfri och ger inga biverkningar. Man kan, som efter en massage, känna sig lite trött och eventuellt få lite "träningsvärk" beroende på vad som behanlas.

Mekanismen bakom bygger på att laserns rena ljus (ett ljus med en enda våglängd) ger upphov till reaktioner i cellerna.
Ljuset stimulerar till ökad nybildning av substanser som behövs för cellernas återuppbyggnad och nybildning.
Kortfattat är laserbehandling en behandling på cellnivå för att påskynda läkning och minska smärta.
Eftersom man är inne på mycket komplicerade effekter på processer i celler och vävnad kan man i nästa steg lättast förklara mekanismen som att laser bland annat påverkar:
- det lokala immunförsvaret
cirkulationen i blodkärl och lymfkärl
ämnesomsättningen i cellerna
utsöndringen av olika ämnen t ex endorfiner och prostaglandiner (som bland annat påverkar smärta).
 

Vid laserterapi påskyndas cellernas och kroppens självläkning.

Läkningstid för aktuta skador reduceras med upp till 75%.
 

POWERLASER TM är CE-godkänd för följande indikationer:

- inflamationer

- idrottsskador (snedvridningar)

- repetitiva belastningsskador (epicondylitis),

  musarm, tennis/golf armbåge

- muskelsmärta (myofascial smärta

- herpes

- snabbare sårläkning

 

Hur går det till?


Laserljuset kommer ut från en så kallad prob som terapeuten håller lätt tryckt mot det ställe som ska behandlas. Beroende på hur djupt problemet sitter och hur stor yta man behandlar så tar en behandling allt ifrån några minuter till ca en halvtimma.

Man kan i regel märka en reaktion inom 3-5 behandlingar, ibland redan efter en behandling. Kroniska besvär kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador.
 

Gör det ont?


Nej, det gör inte ont. Snarare tvärt om. Laserbehandling är avslappnande och många somnar. Däremot kan det hända att en smärta kan öka eller uppträda 6-24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkningsprocesser. Om detta sker är det inget att oroa sig för då vet man att patienten reagerar på behandlingen. Speciellt vid problem av mer kronisk natur kan denna igångsättningssmärta uppträda. Den brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall stanna längre.

Hur ofta och hur många gånger?


Man brukar behandla tätare i början (var 2:e - var 7:e dag) och sedan med allt längre intervall när läkningen kommer igång. En behandlingsomgång kan sträcka sig över 1 - 5 behandlingar beroende på patientens mottaglighet och på hur länge problemet funnits samt typen av problem. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador.

Finns det några risker?


Nej, inte i något avseende och heller inte för ögonen. Skyddsglasögon behövs i regel inte.
Kan man äta mediciner? Ja. Mediciner brukar inte vara negativa att kombinera med laserbehandling.

Bör man iaktta något efter behandlingen?


Ja. Laserljuset ger ofta en direkt smärtlindring. Då är det viktigt att veta att smärtan kan komma från en skada som i regel kan ha resulterat i en inflammation. Smärtan hindrar då en överbelastning och laserns smärtlindrande effekt kan därför leda till överbelastning med en försämring som följd. Det är därför mycket viktigt att patienten inte belastar leden, senan etc. innan terapeuten ger klartecken.

Vad är chansen att bli bra?


Alla reagerar inte lika på laserbehandling. Man märker i regel en reaktion inom en till fem gånger. Vissa reagerar starkt och nästan omgående.

Vad händer i kroppen?