Friskvårdsbidrag
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard/skattefriaformanerao.4.15532c7b1442f256baee714.html


Ladda inför 2018 och unna dig förebyggande behandling.

Får du friskvårdsbidrag från din arbetsgivare, hos mig kan du få behandling anpassad just för dig, behandlingar som hjälper din kropp för återhämtning och ett friskare välmående.
Spar dina kvitton/fakturor som underlag till
ditt friskvårdsbidrag.
Jag fakturerar inte på hela friskvårdsbeloppet du har tillgång till utan för varje tillfälle.

Välkommen att boka dig på en godkänd behandling hos mig!

Fakturan skickas via mail i pdf-format eller det går även swisha och du delges en  Kontant-fakturan via mail i pdf-format samma dag,