Saab Tannefors Feelgood Linköping

Sitt ned i väntrummet så kommer jag och
hämtar dig!  

I mån av tid ger jag längre behandlingar på 45 min. bokningar gjorda kl  9.00, 11.45, 13.30
(är du gravid, meddela vid bokning så ordnar jag med min specialbänk, första besöket 60 min)
 

Massagebehandlingar

Klassisk massage/Alternativa behandlingstekniker se nedan 25 min

45 min
370 kr

500 kr
Avslappningsmassage med Akupressur 25 min 370 kr
Ansiktsmassage och skalpmassage 25 min 370 kr
Gravidmassage Sms boka)
60 resp 45 min mån av tid
(örsta besöket 60 min)

 
25min
45min
60 min
440 kr
590kr
640kr
Idrottsmassage 25 min 370 kr
Klassik Massage  kombinerat med
Laser/Alt. behandlingstekniker
25 min 440 kr

Laserbehandling enbart laser
  

15 min

 

350 kr
Laserbehandling enbart laser 25min 450 kr
 
ERBJUDANDE  Laser-Paket
Laserter, paketpris 3 ggr   enbart laser

15 min

1000kr

Laserter, paketpris 3 ggr   enbart laser

25  min 1100kr
Laserter, paketpris 5 ggr   enbart laser  25 min
2000kr
 

TREATLITE - HYRA hemlaser Du behandlar dig själv hemma
i lugn och ro med back-upp av mig i din behandlingsprosess.

3   dagar                                                             500 kr
5   dagar                                                             700 kr
7   dagar                                                             800 kr
10 dagar                                                          1.200 kr