Treatlite - Hemlaser
www.treatlite.se
www.youtube.com sök på treatlite (föreläsning)
Treatlite active personlig laserbehandling när det passar dig!

Treatlite active ger Dig förutsättningar att själv behandla smärttillstånd och inflammationer i leder, senor och muskulatur när du har tid och möjlighet. Active är också effektiv vid behandling av sår, herpes, acne och flera virusinfektioner.

Treatlite är uppbyggd kring en Gallium-Aluminium-Arsenid-laser. Lasern har en våglängd på 808 Nm. Detta är en våglängd som är precis på gränsen mellan synligt rött ljus och infrarött ljus. Laserdioden som används i Treatlite är samma som sitter i terapilasrar för proffsbruk. Laserdioden har en uteffekt på 120 mW. Med särskild teknik har strålningen gjorts ofarlig och kan användas utan skyddsglasögon. Treatlite Active är certifierad (CE-märkt) av Intertek/SEMKO som en medicinteknisk produkt. Detta innebär att produkten har gått igenom ett större antal tester gällande produktens säkerhet för användaren.

Laser är naturligt monokromatiskt (bestämd våglängd och därmed
även färg) ljus av en specifik våglängd

Lågenergilaser (engelska LLLT, low level laser therapy) eller
terapilaser som vi väljer att benämna denna typ av laser har använts inom
sjukvården sedan 60-talet.

Fler än 3000 stycken vetenskapliga studier världen över
understryker laserljusets positiva effekter.

Idag återfinns i databasen Medline över 460 artiklar
med särskild högt bevisvärde som bekräftar terapilaserns funktionalitet.

Biostimulering uppkommer då laserljuset överför energi (fotoner) till cellens
kraftstationer mitokondrierna, vilka i sin tur utvinner ytterligare energi
(Kreb´s cycle) för flera viktiga processer såsom inflammationshämning,
smärtstillning, förbättrad mikrocirkulation, minskad programmerad celldöd
(apoptos) etc. Sammantaget stimuleras cellens egna läkningsförmåga.Treatlite Active
Behandling med Treatlite active går utmärkt att kombinera med idag använda läkemedel och kan även ges till pacemakerpatient. Vid eventuella tveksamheter ska du alltid konsultera din läkare.
Beroende på diagnosen krävs olika doseringar – se nedanstående behandlingsmanual.Terapeutisk laser

Behandling med terapilaser påverkar det lokala immunförsvaret, cirkulation i blod och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av olika ämnen som bland annat påverkar smärttillstånd.

Laserbehandling sätter igång läkningsprocesser och gör så att kroppen stimuleras till att läka sig själv. Eftersom lasern enbart stimulerar kroppen att själv starta läkningen så finns det idag inga kända biverkningar.

Det har visat sig att laserbehandling har störst effekt på vävnader/organ som har ett allmänt försämrat tillstånd.

Ett sår hos ett friskt barn läker ungefär lika fort med som utan laserbehandling, medan ett svårläkt bensår hos en person med dålig blodcirkulation och med nedsatt immunförsvar kan fås att läka mycket snabbare med hjälp av laserbehandling.

Treatlite Active har en våglängd, som är optimal för läkning och smärtlindring. Laserstrålen tränger ned ett par centimeter i vävnaden och verkar på en omkrets av en femkronas storlek.Acne, Herpes, Bältros
När ett herpesmunsår är på väg känns det pulserande och irriterande. Behandla omedelbart med ett par tryck på den pulserande punkten. Oftast stoppas då den fortsatta utvecklingen av munsåret. Om munsåret redan uppstått, behandla med 2 tryck runt såret 1-2 ggr per dag tills såret är läkt. Behandla inte direkt på såret.

Vid acneinflammation behandla med 3 tryck dagligen runt varje utslag.

Afte
Afte är en inflammation i munnen som uppstår när immunförsvaret av misstag attackerar vävnaden i slemhinnan. Vid Afte får du väl avgränsade, gulvita runda sår på insidan av kinden eller på tungans kanter.
Placera lasern på utsidan av kinden där såret finns på insidan. Behandla med 2 tryck 2 ggr per dag i 3 dagar och därefter 1 tryck om dagen tills besvären försvinner.

Artros
Laserbehandling botar inte artros. Svullnad och smärta kan dock behandlas. Sök triggerpunkter (ömmande punkter) med fingret. Behandla med 2 tryck per triggerpunkt plus något tryck på svullen vävnad dagligen i 3 dagar, därefter 2 ggr per vecka. Vid akut smärta, upprepa daglig behandling. Vid fingerartros ges ett tryck per led på såväl ovansida som undersida varannan dag. När besvären lättar, var tredje dag.

Bältros är ett tillstånd, som orsakas av herpesvirus. Behandla med ett tryck var tredje cm utefter spinalnervens utbredningsområde dagligen. Därefter 2-3 ggr per vecka


Bihåleinflammation (akut rinosinuit)
Orsaken är att ett eller flera av de luftfyllda hålrummen, bihålorna, som finns i ansiktet och mynnar i näshålan blir inflammerade. Normalt kan luft, vätska och slem passera fritt till och från bihålorna men vid t ex en förkylning blockeras passagen på grund av att slemhinnorna i näsan sväller. Det kan göra att slem och bakterier fångas i bihålan och att en inflammation uppstår. En annan orsak kan vara en obehandlad tandinfektion som kan ge en inflammation i en bihåla i överkäken. Smärta och inflammation behandlas. Tryck lasern mot näsvingen eller pannloben där smärtan upplevs. Behandla med 3-4 tryck per punkt dagligen under 3 dagar. Fortsätt var annan dag tills smärtan upphör. Vanlig behandlingstid är en vecka.

Fibromyalgi (Myofasciellt syndrom)
Myofasciellt syndrom har många likheter med fibromyalgi som är ett mera välkänt begrepp. Myofasciellt syndrom karaktäriseras av värk i muskler och muskelfästen med ömma punkter som utlöser utstrålande smärta vid beröring, så kallade triggerpunkter (ömmande punkter - knutor). Behandla med 2 tryck per triggerpunkt 2 ggr per dag i 3 dagar, därefter 2ggr per vecka tills smärtan minskar. När smärtan återkommer, upprepa behandlingen. Laserbehandling kan inte skada.
För flitig användning kan dock minska effekten av behandlingen.

Golf- och Tennisarmbåge, Löparknä (Epikondylit)
Sök med fingret efter triggerpunkter (ömmande punkter). Senor och vävnad är inflammerade och värker. Behandla med 2 tryck per triggerpunkt 2 ggr per dag i 3 dagar, därefter 2 ggr per vecka tills skadan är läkt. Över själva senfästet (benknölen) ges endast ett tryck. Smärtan kan tillta i början av behandlingen, vilket är normalt i läkningsprocessen. Smärtan upphör innan skadan är läkt. Inget spelande under en vecka efter att smärtan försvunnit.


Hälseneinflammation (Akillestendinit)
Hälseneinflammation är i regel relaterad till överansträngning och medför smärtor, svullnad och ömhet i anslutning till senan. Överbelastningsskador uppstår framförallt inom motions- och idrottsaktiviteter med mycket löpning och hopp.
Svullnad och smärta behandlas. Behandling med laser påbörjas snarast efter att skadan uppstått. Behandla med 1 tryckning med 3 cm avstånd längs med det skadade området 2 ggr första dagen. Därefter 1 ggr dagligen tills skadan är läkt. Observera att smärtan försvinner innan skadan är läkt.


Idrottsskador
Undersök att inget är brutet. Svullnad och smärta behandlas. Behandling med laser påbörjas snarast efter att skadan uppstått. Behandla med 2 till 4 tryck per punkt, beroende på hur tjock vävnaden är i det skadade området, Fortsätt med 3 cm avstånd längs med det skadade området. Behandla 2 ggr första dagen. Därefter 1 ggr dagligen tills skadan är läkt. Observera att smärtan försvinner innan skadan är läkt.


Insektsbett, Brännässlor, Brännmanet
Besvär som kan uppstå när du har blivit biten av insekter eller stungen av nässlor eller manet. Besvären är att huden får en rodnad på det angripna stället och att det kliar. Detta är en form av inflammation. Det är viktigt att du är uppmärksam på om och när besvären från insektsbettet går över för om besvären tilltar istället för avtar ska du ta kontakt med en läkare. Har du blivit biten av en fästing och får en stor röd ring på huden, då kan du ha blivit smittad av borrelia. Risk finns också för TBE, för vilket det finns vaccin. Borrelia och TBE kan ge allvarliga biverkningar, varför alltid läkare skall kontaktas vid misstanke. Placera lasern mot svullnaden. Behandla med 1-2 tryck snarast. Smärtan och klådan försvinner ofta efter några minuter. Fortsätt behandling 2 ggr dagligen tills besvären försvinner. Vid konstaterad Borrelia rekommenderas laserbehandling tillsammans med föreskrivet läkemedel. Laserbehandling verkar antiinflammatorisk, smärtstillande och stimulerande på vävnad.Kronisk nackvärk (Whiplash)
Möjligheterna till förbättring gynnas avsevärt om man kan påbörja laserterapibehandling så fort som möjligt. Det finns två naturliga brytpunkter i halsryggen
1) mellan skallbas och övre halsrygg ( Articulatio atlanto-occipitale) dvs. övre nackleden.
2) övergång halsrygg till bröstrygg. Här finns många seninfästningar som oftast är påverkade efter en olycka.
Leta med fingret efter smärtpunkter i de båda brytpunkterna. Placera lasern på smärtpunkten med ett lätt tryck. Behandla med 2 tryck per smärtpunkt dagligen i en vecka. Därefter 2 tryck per smärtpunkt 2 ggr/vecka i minst 6 veckor.


Akut ryggvärk (lumbago)
Påbörja behandla helst inom 12 timmar. Behandla med 3 tryck med tre cm avstånd längs med båda sidor om ryggraden, totalt 8-10 punkter. Därefter dagligen under 3 dagar, sedan 2 ggr per vecka tills skadan läkt.

Kronisk ryggvärk (lumbago)
Samma som ovan, två ggr/vecka i minst 6 veckor.dsläkning. Behandla med 1 tryck var annan cm runt den röda ringen dagligen tills rodnaden försvinner.Käkled TMD (Temporomandibulär dysfunktion)
Temporomandibulär dysfunktion eller TMD är ett samlingsnamn på problem som uppkommer från käkleden eller muskulatur som har samband med ledens funktion.
Symtomen består i huvudvärk, minskad gapningsförmåga, smärtor vid tuggning samt gapning, trötthetskänslor vid tuggning från käkmuskulaturen. Käkledsljud i form av knäppningar eller skrapljud. Upphakningar samt låsningar av käken är vanligt. Placera lasern utvändigt längs den besvärande käken. Behandla med 2 tryck med 3 cm avstånd från käkleden och nedåt 2 ggr per dag under tre dagar. Därefter dagligen en ggr per dag tills besvären försvinner. Kontakta tandläkare om besvären inte försvinner.


Lymfödem
Lymfödem innebär att en kroppsdel blir svullen när lymfvätska samlas där. Vanligast är att man får lymfödem i en arm eller ett ben. Man kan få lymfödem efter att lymfkörtlar opererats bort eller skadats, till exempel i samband med vissa cancerbehandlingar. Lymfödem kan också vara medfött. Det går inte att bota lymfödem. Den vanligaste behandlingen för lymfödem är så kallad kompression. Det innebär att vävnaderna kring lymfödemet trycks samman med hjälp av så kallade kompressionsstrumpor. Om det inte räcker med kompressionsstrumpor kan man pröva en speciell typ av massage. Fysisk aktivitet och träning, till exempel styrketräning och stavgång förbättrar lymfödem i armen. Laserbehandling av ödem och lymfsystem kan också minska symptomen. Börja med lymfdränaget på halsen. Behandla med 2 tryck på vardera sidan 2 ggr per dag i 3 dagar. Fortsätt 1 ggr per dag tills symptomen minskar. Behandla svullnaden i ödemet med tryckningar med 3 cm avstånd utefter hela svullnaden. Behandla kringliggande lymfkörtlar dagligen med ett par tryckningar på Treatlite. Vid lymfödem i armen, behandla även lymfkörtlar i armhålan, vid lymfödem i benen även lymfkörtlar i ljumsken.


Muntorrhet
Sveda i munnen kan bero på att slemhinnan är torr på grund av låg salivproduktion. Kan eventuellt bero på Sjögrens syndrom. Läkare eller tandläkare bör utreda orsaken.
Salivkörtlar finns under örat under käkbenet. Placera lasern på 2 olika punkter på vardera sidan och behandla med 2 tryckningar per punkt 2 ggr om dagen i 3 dagar, därefter 1 ggr per dag


Mushand (Karpaltunnelsyndrom)
Stickningar och domningar i fingrarna, framför allt på natten. Om besvären känns i tummen, pekfingret, långfingret och eventuellt ringfingret kan det vara karpaltunnelsyndrom. Besvären uppstår ibland efter felaktig användning av datormus.Besvären kan ibland vara tecken på andra sjukdomar, till exempel minskad hormonproduktion från sköldkörteln, varför läkare bör sökas. Laserbehandling minskar inflammationen i vävnaden där medianusnerven passerar och syftar till att förbättra utrymmet i karpaltunneln så att trycket på nerven minskar. Behandla med 2 tryck på såväl insida som utsida av handleden 2 ggr per dag under 3 dagar. Därefter 1 ggr per dag tills symtomet försvinner. Bäst effekt uppnås i tidiga stadier, i sent stadium är kirurgi nödvändigt.Skador och inflammationer i munslemhinnan (Oral mukosit)
Oral mukosit är en skada samt inflammation av epitel och närmast underliggande vävnad i munnen och svalget. Lågenergilaserbehandling kan stimulera tillväxt av celler i munslemhinnan. Kan används både vid strålbehandling och vid behandling med cytostatika. Eventuellt tillsammans med Aloe Vera- eller Glutaminbehandling. Vid besvär i underkäken placeras Treatlite under hakan. Vid besvär i överkäken placeras Treatlite på utsidan runt överkäken.

Behandla med 2 tryck med 3 cm avstånd från käkleden och nedåt 2 ggr per dag under tre dagar. Därefter dagligen 1 ggr per dag tills besvären försvinner. Kontakta behandlande läkare eller tandläkare om besvären inte försvinnerStukad vrist
Senskada, värk och svullnad. Påbörja behandlingen snarast. Tryck undan blod genom att trycka lasern mot huden. Ge 2 tryck med 3 cm avstånd längs med det skadade området. Upprepa behandlingen 2 ggr per dag i 2 dagar, därefter 1 ggr per dag tills symtomet är borta. Vid risk för svårare skada skall läkare uppsökas.Sårläkning
En typ av sår är orsakade av diabetes. Den orsakas av minskad cirkulation i fötter och ben. Svårläkta sår och känselbortfall kan inträffa. Laserbehandling är en av få behandlingsmöjligheter. Vid känslobortfall behandlas området på fot eller ben dagligen med ett antal tryckningar i området tills känseln blir bättre. Vid sår skall den friska vävnaden runt såret behandlas med 3 cm avstånd mellan tryckningarna. Behandla 2 ggr per dag under 3 dagar, därefter 1 gång dagligen under 1 vecka och sedan 2 ggr per vecka tills såret är läkt. Behandla aldrig i det öppna såret. Det är den behandlade friska vävnaden som skall aktivera läkningsprocessen.
Andra typer av sår behandlas på samma sätt som diabetessår.Värk i axlar och skuldror
Led och senor är svullna och värker. Sök triggerpunkterna (ömmande punkter) med fingret. Behandla med 1 tryck per triggerpunkt 2 ggr per dag under en vecka. Därefter 2-3 ggr per vecka under 3 veckor


www.treatlite.se